Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là * 10 điểm Nhà Hán Nhà Ngô Nhà Lương Nhà Tần Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành * 10 điểm 3 châu. 4 c

Question

Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là *
10 điểm
Nhà Hán
Nhà Ngô
Nhà Lương
Nhà Tần
Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành *
10 điểm
3 châu.
4 châu.
5 châu.
6 châu.
Thứ sử Giao Châu bấy giờ là *
10 điểm
Tô Định
Lục Dận
Tiêu Tư
Giả Tông
Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm *
10 điểm
Mùa xuân năm 542
Mùa xuân năm 543
Mùa xuân năm 544
Mùa xuân năm 545
Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi là *
10 điểm
Lý Bắc Đế.
Lý Nam Đế.
Lý Đông Đế.
Lý Tây Đế.
Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là *
10 điểm
Vạn Xuân.
Đại Việt.
Đại Cồ Việt.
Đại Ngu.
Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là *
10 điểm
Thiên Đức
Thuận Thiên
Quảng Đức
Thuận Thành
Giúp vua cai quản mọi việc là *

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-08-11T10:18:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:19:36+00:00

  1.Nhà Lương           

  2.6 châu

  Giải thích: Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành 6 châu, là những châu: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu.                                       3. C. Tiêu Tư  

  4.Năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng.

  Chọn: B              

  5. Lý Nam Đế.

  Giải thích: Lý Bí lấy hiệu là Lý Nam Đế có nghĩa là vua của nước nam.

  6.Vạn Xuân.

  Giải thích: Lý Bí mong muốn đất nước ta sẽ trường tồn mãi mãi.

  7.Thiên Đức

  Giải thích: Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là Thiên Đức hay có nghĩa là đức trời.

  0
  2021-08-11T10:20:27+00:00

  Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là *
  10 điểm
  Nhà Hán
  Nhà Ngô
  Nhà Lương
  Nhà Tần
  Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành *
  10 điểm
  3 châu.
  4 châu.
  5 châu.
  6 châu.
  Thứ sử Giao Châu bấy giờ là *
  10 điểm
  Tô Định
  Lục Dận
  Tiêu Tư
  Giả Tông
  Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm *
  10 điểm
  Mùa xuân năm 542
  Mùa xuân năm 543
  Mùa xuân năm 544
  Mùa xuân năm 545
  Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi là *
  10 điểm
  Lý Bắc Đế.
  Lý Nam Đế.
  Lý Đông Đế.
  Lý Tây Đế.
  Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là *
  10 điểm
  Vạn Xuân.
  Đại Việt.
  Đại Cồ Việt.
  Đại Ngu.
  Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là *
  10 điểm
  Thiên Đức
  Thuận Thiên
  Quảng Đức
  Thuận Thành
  Giúp vua cai quản mọi việc là *

  Phạm Tu

  Tinh Thiều

  Triệu Túc

  Triệu Quang Phục

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )