Đầu thế kỉ XVI, người Mông Cổ đã tấn công Ấn Độ, lật đổ Vương triều Hồi giáo và lập nên vương triều nào dưới đây? Vương triều Mô-gôn. Vương triều Gúp-

Question

Đầu thế kỉ XVI, người Mông Cổ đã tấn công Ấn Độ, lật đổ Vương triều Hồi giáo và lập nên vương triều nào dưới đây?
Vương triều Mô-gôn.
Vương triều Gúp-ta.
Vương triều Mô-giô-pa-hít.
Vương triều Đê-li.
Cho biết nhân vật thần khỉ Ha-nu-man trong vở cải lương “Nàng Xi-ta” được công diễn trên sân khấu cải lương (đài truyền hình, đài phát thanh) ở nước ta trong những năm gần đây, được chuyển thể từ tác phẩm sử thi nổi tiếng nào của Ấn Độ?
Ma-ha-bha-ra-ta.
Ra-ma-ya-na.
Ka-li-đa-sa và Ra-ma-ya-na.
Ka-li-đa-sa.
Nét nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là
Xây dựng, phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ
Phát triển nền văn minh Đại Việt
Chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc
Giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc : đoàn kết, thương dân

in progress 0
Isabelle 3 tuần 2021-07-11T13:51:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:53:01+00:00

  Đầu thế kỉ XVI, người Mông Cổ đã tấn công Ấn Độ, lật đổ Vương triều Hồi giáo và lập nên vương triều nào dưới đây?

  Vương triều Mô-gôn.

  Vương triều Gúp-ta.

  Vương triều Mô-giô-pa-hít.

  Vương triều Đê-li.

  Cho biết nhân vật thần khỉ Ha-nu-man trong vở cải lương “Nàng Xi-ta” được công diễn trên sân khấu cải lương (đài truyền hình, đài phát thanh) ở nước ta trong những năm gần đây, được chuyển thể từ tác phẩm sử thi nổi tiếng nào của Ấn Độ?

  Ma-ha-bha-ra-ta.

  Ra-ma-ya-na.

  Ka-li-đa-sa và Ra-ma-ya-na.

  Ka-li-đa-sa.

  Nét nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là

  Xây dựng, phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ

  Phát triển nền văn minh Đại Việt

  Chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc

  Giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc : đoàn kết, thương dân

  0
  2021-07-11T13:53:29+00:00

  ✨Χϊͷ ϾἬἆͷ ͳἮἆὴἭ ϴὑἵ ϐαͷ✨

  ????Cɧúɕ ϐąŋ Høç Ţôŧ????

  ????Χϊͷ ʗåʊ Ŧɾą ɭɵɨ Ħɑʯ Ŋɦɑɫ????

  ____________________________________

  Đầu thế kỉ XVI, người Mông Cổ đã tấn công Ấn Độ, lật đổ Vương triều Hồi giáo và lập nên vương triều nào dưới đây?

  Vương triều Mô-gôn.

  Vương triều Gúp-ta.

  Vương triều Mô-giô-pa-hít.

  Vương triều Đê-li.

  Cho biết nhân vật thần khỉ Ha-nu-man trong vở cải lương “Nàng Xi-ta” được công diễn trên sân khấu cải lương (đài truyền hình, đài phát thanh) ở nước ta trong những năm gần đây, được chuyển thể từ tác phẩm sử thi nổi tiếng nào của Ấn Độ?

  Ma-ha-bha-ra-ta.

  Ra-ma-ya-na.

  Ka-li-đa-sa và Ra-ma-ya-na.

  Ka-li-đa-sa.

  Nét nổi bật của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là

  Xây dựng, phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ

  Phát triển nền văn minh Đại Việt

  Chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc

  Giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc : đoàn kết, thương dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )