Đấu tranh giữa các mặt đối lập ?? Nêu ví dụ và kết quả #giúp em với

Question

Đấu tranh giữa các mặt đối lập ??
Nêu ví dụ và kết quả
#giúp em với

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-08-09T01:53:13+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:54:27+00:00

  Các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

  Ví dụ: Trong xã hội  có đối kháng giai cấp luôn có giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Hai giai cấp này là hai mặt đối lập và luôn đấu tranh với nhau để dành quyền lời về mình.

  0
  2021-08-09T01:54:41+00:00

   – Mặt đối lập là những mặt có tính chất, đặc điểm, thuộc tính có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau.

     – Trong mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, đồng thời chúng cũng luôn tác động, bài trừ nhau. Đó là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập.

  * Ví dụ về mặt mâu thuẫn: Mua bán hàng hóa

  -Các mặt đối lập trong mâu thuẫn:

  +Mua hoàng hóa là mất đi một số tiền và nhận được số hàng hóa thiết yếu cần dùng.

  +Bán hàng hóa là mất đi một số hàng hóa nhưng lại nhận thêm được một số tiền.

  +Hai mặt mâu thuẫn này cạnh tranh lẫn nhau nhưng nếu không cúa người mua thì sẽ không có người bán và ngược lại. Chúng tuy cạnh tranh quyết liệt với nhau nhưng lại là cơ sở tồn tại của nhau, nhu một thể thống nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )