Dãy các chất nào sau đây gồm tất cả các chất tác dụng được với oxi? A: Mg, Al, S, P. B: Cu, Mg, S, Au. C: H2 , P, Au, C. D: H2 , S, P, Pt.

Question

Dãy các chất nào sau đây gồm tất cả các chất tác dụng được với oxi?
A:
Mg, Al, S, P.
B:
Cu, Mg, S, Au.
C:
H2 , P, Au, C.
D:
H2 , S, P, Pt.

in progress 0
Hailey 6 ngày 2021-12-05T07:26:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:27:25+00:00

  Đáp án:

  A

  Giải thích các bước giải:

  A. Mg, Al, S, P.

  0
  2021-12-05T07:28:13+00:00

  Đáp án:A

   

  Giải thích các bước giải:

    B. Có Au không tác dụng

    C. Có Au không td

    D. Có Pt không td

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )