dãy chất nào sau đây đều là oxit bazo A.CuO,Fe2O3,N2O5 B.NO,CaO,MgO C.Fe2O3,CuO,K2O D.P2O5,,Na2O,K2O

Question

dãy chất nào sau đây đều là oxit bazo
A.CuO,Fe2O3,N2O5
B.NO,CaO,MgO
C.Fe2O3,CuO,K2O
D.P2O5,,Na2O,K2O

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-31T08:34:37+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:36:24+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   Oxit bazo là hợp chất giữa 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nguyên tử oxi

  A: $N_2O_5$ không phải là oxit bazo vì $N$ là phi kim

  B: $NO$ không phải là oxit bazo vì $N$ là phi kim

  D:$P_2O_5$ không phải là oxit bazo vì $P$ là phi kim

  0
  2021-08-31T08:36:35+00:00

  A.CuO,Fe2O3,N2O5

  B.NO,CaO,MgO

  C.Fe2O3,CuO,K2O

  D.P2O5,,Na2O,K2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )