Dãy chất nào sau đây, gồm các chất khí nhẹ hơn không khí là A: O2 , Cl2 , H2 S. B: N2 , O2 , Cl2 . C: CO, CH4 , NH3 D: Cl2 , CO, H2 S. 6 Chất nà

Question

Dãy chất nào sau đây, gồm các chất khí nhẹ hơn không khí là

A:
O2 , Cl2 , H2 S.
B:
N2 , O2 , Cl2 .
C:
CO, CH4 , NH3
D:
Cl2 , CO, H2 S.
6
Chất nào sau đây là sản phẩm của phản ứng hiđro tác dụng với oxi?
A:
H2 O2 .
B:
O3 .
C:
O2 .
D:
H2 O.
7
Một oxit có công thức Fe2 Ox , phân tử khối là 160 đvC. Hóa trị của Fe trong công thức là
A:
I
B:
III
C:
IV
D:
II
8
Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 0,4g H2 ; 2,24 lít khí N2 và 5,6 lít khí CO2 (ở đktc). Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là
A:
0,65 mol.
B:
0,5 mol.
C:
0,6 mol.
D:
0,55 mol.
9
Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để phân biệt phân tử của đơn chất với phân tử của hợp chất?
A:
Kích thước của phân tử.
B:
Hình dạng của phân tử.
C:
Số lượng nguyên tử trong phân tử.
D:
Nguyên tử cùng loại hay khác loại.
10
Phương trình biểu diễn phản ứng hóa học giữa natri oxit (Na2 O) với nước sinh ra natri hidroxit (NaOH) là
A:
NaO + H2 O → NaOH2 .
B:
NaOH → Na2 O + H2 O.
C:
Na2 O + H2 O → 2NaOH.
D:
Na2 O + H2 O → NaOH.

in progress 0
Liliana 4 ngày 2021-12-05T18:01:27+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T18:02:29+00:00

  5. C: CO, CH4 , NH3

  6. D: H2 O.

  7. B: III

  8. D: 0,55 mol.

  9. C: Số lượng nguyên tử trong phân tử.

  10. C: Na2 O + H2 O → 2NaOH.

  0
  2021-12-05T18:02:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   5c   6d   7b   8d   9c   10c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )