Dãy chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl A. CO2, Al, Na2SO3 B. Zn, CaO, AgNO3 C. NaOH, CaCO3, Ag D. Ba(OH)2, CuO, Cu

Question

Dãy chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl
A. CO2, Al, Na2SO3
B. Zn, CaO, AgNO3
C. NaOH, CaCO3, Ag
D. Ba(OH)2, CuO, Cu

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-08-28T07:01:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:02:28+00:00

  Đáp án: B

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong A có `CO_2` không phản ứng với `HCl` vì đó là oxit axit

  Trong C có `Ag` không phản ứng với `HCl` vì trong dãy hoạt động nó đứng sau `H` 

  Trong D có `Cu` không phản ứng với `HCl` vì trong dãy hoạt động nó đứng sau `H`

  `=>` Chọn B

  `PTHH:`

  `Zn+2HVl->ZnCl_2+H_2`

  `CaO+2HCl->CaCl_2+H_2O`

  `AgNO_3+HCl->AgCl+HNO_3`

  0
  2021-08-28T07:02:39+00:00

  Lời giải:

  Dãy chất nào sau đây tác dụng với dung dịch `HCl`

  `A. CO_2, Al, Na2SO_3`

  `B. Zn, CaO, AgNO_3`

  `C. NaOH, CaCO_3, Ag`

  `D. Ba(OH)_2, CuO, Cu`

  Giải thích:

  `Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2`

  `CaO+HCl->CaCl_2+H_2O`

  `AgNO_3+HCl->AgCl+HNO_3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )