Dãy gồm các muối đều phản ứng với dung dịch naoh là A. Caco3, nahco3 B. Na2co3, ca(hco3)2 C. Caco3, na2co3 D. Mgcl2, fecl3

Question

Dãy gồm các muối đều phản ứng với dung dịch naoh là
A. Caco3, nahco3
B. Na2co3, ca(hco3)2
C. Caco3, na2co3
D. Mgcl2, fecl3

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-07-12T16:14:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:15:16+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải: áp dụng điều kiện để xảy ra các phản ứng hoá học : tạo khí, tạo kết tủa.. Và phản ứng trung hoà giữa axit với bazơ

  Câu A: CaCO3 không phản ứng dc với NaOH

  Câu B: Na2CO3 kh phản ứng dc với NaOH

  Câu C: cả 2 đều kh xảy ra phản ứng với NaOH

  Câu D: cả 2 đều xảy ra phản ứng với NaOH vì đều tạo kết tủa

  MgCl2+ 2NaOH->2NaCl + Mg(OH)2 

                                               ( kết tủa trắng)

  FeCl3+ 3NaOH->3NaCl + Fe(OH)3 

                                             ( kết tủa nâu đỏ)

  0
  2021-07-12T16:15:53+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   Mgcl2+2naoh–>mg(oh)2+2nacl

  fecl3+3naoh–>fe(oh)3+3nacl

  A,C ko phải vì caco3 là muối không tan nên không tác dụng với naoh

  B có na2co3 khoong tác dụng

  –>chọn D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )