dãy gồm các oxit đều tác dụng với dung dịch NaOH A) CO2,P2O5,SO2,SO3 B) SO2,MgO,CuO,Ag2O C) Zno,FeO,SO2,CO2 D) Cuo,Cao,Zno,Al2O3

Question

dãy gồm các oxit đều tác dụng với dung dịch NaOH
A) CO2,P2O5,SO2,SO3
B) SO2,MgO,CuO,Ag2O
C) Zno,FeO,SO2,CO2
D) Cuo,Cao,Zno,Al2O3

in progress 0
Lyla 4 ngày 2021-12-06T14:54:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:55:52+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

  dãy thỏa mãn là dãy A

  B sai vì MgO và CuO và Ag2O không phản ứng

  C sai vì FeO không phản ứng

  D sai vì CuO không phản ứng

   

  0
  2021-12-06T14:56:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )