Đây không phải là đặc điểm của hoạt động nội thương nước ta sau thời kì đổi mới? A. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm hầu hết các siêu thị trong

Question

Đây không phải là đặc điểm của hoạt động nội thương nước ta sau thời kì đổi mới?
A. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm hầu hết các siêu thị trong nước
B. Cả nước có một thị trường thống nhất,tự do lưu thông hàng hóa
C. Hàng hóa ngày càng đa dạng,chất lượng ngày càng được nâng lên
D. Đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hàng hóa cho người dân

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-11T13:25:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:26:57+00:00

  Đây không phải là đặc điểm của hoạt động nội thương nước ta sau thời kì đổi mới?

  A. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm hầu hết các siêu thị trong nước

  B. Cả nước có một thị trường thống nhất,tự do lưu thông hàng hóa

  C. Hàng hóa ngày càng đa dạng,chất lượng ngày càng được nâng lên

  D. Đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hàng hóa cho người dân

  0
  2021-07-11T13:27:16+00:00

  Đáp án : A

  ->Đặc điểm của hoạt động nội thương nước ta sau thời kì đổi mới là Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm hầu hết các siêu thị trong nước.

  Chúc bạn học tốt!Nếu được cho mình xin CTLHN nha!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )