Đây là 1 cái kiểu dạng bài tập. Mik nhờ ai đó rành rọt tự dựa theo kiểu dạng mik đã cho để tạo ra một bài tập hoàn chỉnh và giải giúp mik luôn ạ (mik

Question

Đây là 1 cái kiểu dạng bài tập. Mik nhờ ai đó rành rọt tự dựa theo kiểu dạng mik đã cho để tạo ra một bài tập hoàn chỉnh và giải giúp mik luôn ạ (mik cảm ơn nhiều lắm)
Dạng bài tập kiểu:
Tính công cần thực hiện và công suất khi kéo 1 vật bằng ròng rọc động hoặc ròng rọc cố định.
*Ròng rọc cố định: A=f.s
với f=p, S=H
Và T=a :t
*Ròng rọc động:A= f.s nhưng f lại =p/2 và S=2.H
(Các bạn tự tạo ra một bài tập dựa như kiểu trên đó và gải giúp mik luôn nhé)

in progress 0
Eva 44 phút 2021-09-12T23:14:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:15:31+00:00

  *ròng rọc cố định

  bt: trong thời gian 2′ một người công nhân dùng ròng rọc cố định để nâng một vật lên cao 45m với lực kéo ở đầu dây tự do là 160N. Hỏi người công nhân đó đã thực hiện một công suất bằng bao nhiêu?

  giải: 

  t=2’=120s                        Sử dụng rr cố định=} P=F=160N

  h=45m                             Công

  F=160N                             A=Pxh=160×45=7200(J)

                                                      Công suất

  ______                                 p(hoa)= A/t= 7200/120=60(W)

  p(viết hoa)=?W

  *Ròng rọc động

  bạn đợi mình lục lại bài kiểm tra nha

  0
  2021-09-12T23:15:35+00:00

  Đáp án:

  Sử dụng 1 ròng rọc động để nâng 1 vật nặng 142kg lên 5m trong thời gian 7,1 giây.

  a. Tính lực người đó cần tối thiểu để nâng vật lên và quảng đường kéo dây.

  b. Tính công và công suất của người đó.

  a.

  Vì sử dụng 1 ròng rọc động nên ta được lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần vê đường đi.

  Lực người đó cần để nâng lên là:

  \(F = \frac{P}{2} = \frac{{10m}}{2} = 5.142 = 710N\)

  Quảng đường kéo dây là:

  s=2h=2.5=10m

  b.

  Công người đó thực hiện là:

  A=Fs=710.10=7100J

  Công suất của người đó là:

  \(P = \frac{A}{t} = \frac{{7100}}{{7,1}} = 100W\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )