Dãy nào gồm các chất phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường? A: Na, K2 O, N2 O5 . B: NaOH, P2 O5 . C: CO, CO2 , SO3 . D: HCl, CaO.

Question

Dãy nào gồm các chất phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường?

A:
Na, K2 O, N2 O5 .
B:
NaOH, P2 O5 .
C:
CO, CO2 , SO3 .
D:
HCl, CaO.

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-11-20T18:59:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T19:00:35+00:00

  A nha

  2Na+2H2O->2NaOH+H2

   K2O+H2O->2KOH

  N2O5+H2O->2HNO3

  0
  2021-11-20T19:00:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Dãy nào gồm các chất phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường?

  A: Na, K2 O, N2 O5 .

  B: NaOH, P2 O5 .

  C: CO, CO2 , SO3 .

  D: HCl, CaO.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )