Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là bazơ? A: NaOH, Ca(OH)2 , H2 SO4 . B: NaOH, CaO, Mg(OH)2 . C: CaO, CaCl2 , Ba(OH)2 . D: KOH, Ca(OH)2 , Cu(

Question

Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất là bazơ?

A:
NaOH, Ca(OH)2 , H2 SO4 .
B:
NaOH, CaO, Mg(OH)2 .
C:
CaO, CaCl2 , Ba(OH)2 .
D:
KOH, Ca(OH)2 , Cu(OH)2 .

in progress 0
Natalia 2 tuần 2021-11-24T15:12:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T15:14:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  A: NaOH, Ca(OH)2 , H2 SO4 .

  B: NaOH, CaO, Mg(OH)2 .

  C: CaO, CaCl2 , Ba(OH)2

  . D: KOH, Ca(OH)2 , Cu(OH)2 . 

  0
  2021-11-24T15:14:36+00:00

  Đáp án D. Câu A loại H2SO4, câu b loại CaO, câu C loại CaO và CaCl2. Bazo là những chất có nhóm OH chỉ có câu D là đáp ứng được đề bài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )