dãy nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng ở điều kiện thường A) Zn,Mg,Cu B)Fe,Mg,Al C) Al,Zn,Cu D)Mg,Zn,Ag

Question

dãy nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng ở điều kiện thường
A) Zn,Mg,Cu
B)Fe,Mg,Al
C) Al,Zn,Cu
D)Mg,Zn,Ag

in progress 0
Athena 4 ngày 2021-12-06T14:15:11+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:16:58+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   do Fe,Mg,Al đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kl

  Chúc bạn học tốt 😀

  0
  2021-12-06T14:17:04+00:00

  Đáp án:

   B

  Vì A và C có Cu không tác dụng và D có Ag không tác dụng

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )