Dây thần kinh tủy được cấu tạo từ thành phần nào? 1 điểm A. Rễ cảm giác B. Rễ vận động C. Bó sợi thần kinh cảm giác D. Bó sợi hướng tâm và bó sợi li t

Question

Dây thần kinh tủy được cấu tạo từ thành phần nào?
1 điểm
A. Rễ cảm giác
B. Rễ vận động
C. Bó sợi thần kinh cảm giác
D. Bó sợi hướng tâm và bó sợi li tâm

in progress 0
Brielle 5 phút 2021-10-12T01:26:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:28:03+00:00

  Đáp án:đáp án D

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-12T01:28:10+00:00

  Dây thần kinh tủy được cấu tạo từ thành phần nào? 1 điểm

  A. Rễ cảm giác

  B. Rễ vận động

  C. Bó sợi thần kinh cảm giác

  D. Bó sợi hướng tâm và bó sợi li tâm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )