dây thần kinh tủy thuộc loại nào ? a. dây hướng tâm b. dây li tâm c . dây pha d . cả a và c

Question

dây thần kinh tủy thuộc loại nào ?
a. dây hướng tâm
b. dây li tâm
c . dây pha
d . cả a và c

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-14T07:56:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:57:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  dây thần kinh tủy thuộc loại nào ?
  a. dây hướng tâm 
  b. dây li tâm 
  c . dây pha 
  d . cả a và c

  0
  2021-10-14T07:58:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  dây thần kinh tủy thuộc loại nào ?

  => c. Dây pha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )