dãy tỉ số bằng nhau có 2 tính chất là tính chất 1: a/b=c/d=>a+c/b+d tính chất 2: a/b=c/d=>a-b/c-d nhưng trong một bài toán liên quan tới dãy tỉ số bằn

Question

dãy tỉ số bằng nhau có 2 tính chất là
tính chất 1: a/b=c/d=>a+c/b+d
tính chất 2: a/b=c/d=>a-b/c-d
nhưng trong một bài toán liên quan tới dãy tỉ số bằng nhau muốn biết áp dụng tính chất 1 hay 2 của dãy tỉ số bằng nhau thì ta xem điều kiện 2 biểu thức của điều kiện 2 là cộng thì ta áp dụng tính chất là a/b=c/d=>a+c/b+d còn biểu thức của điều kiện 2 là trừ thì ta áp dụng tính chất 2 là a/b=c/d=a-c/b-d
cách trên là cách làm chung của cách bài toán liên quan tới dãy tỉ số bằng nhau
mình nói đúng hết không ạ
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Kinsley 25 phút 2021-09-14T08:41:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:43:43+00:00

  Đúng rồi đó bạn 

  Nếu đề bài cho a+c=… thì áp dụng tính chất 1: a/b=c/d=>a+c/b+d

  Còn nếu đề bài cho a-c=… thì áp dụng tính chất 2: a/b=c/d=>a-c/b-d

  0
  2021-09-14T08:43:47+00:00

  cái này thì tùy vào bài mình áp dụng

  vd:số kẹo của 2 bạn Lan và Hoa tỉ lệ với các số 2:3.Biết tổng số kẹo của 2 bạn là 50.Tính số kẹo của mỗi bạn

  thì theo bài này ta làm theo tính chất 1

  vd1:lớp 7A trồng được nhiều hơn lớp 7B là 20 cây.Biết tỉ số cây trồng được của lớp 7A và lớp 7B là 8:3

  tính số cây trồng được của mỗi lớp

  theo bài này ta làm theo tính chất 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )