ddinnhj nghĩa số nghịch đảo , đối và cho ví dụ về phân số đối nhau và nghịch đảo nhau ( có âm nha)

Question

ddinnhj nghĩa số nghịch đảo , đối và cho ví dụ về phân số đối nhau và nghịch đảo nhau ( có âm nha)

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-07-27T02:00:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:01:25+00:00

  Đáp án:

   ——

  Giải thích các bước giải:

  -Định nghĩa số nghịch đảo :

  Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1. Từ đó suy ra chỉ có những số khác 0 thì mới có số nghịch đảo.

  VD : `5/4` và `4/5`
  -Định nghĩa số đối :

  Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0…. Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

  VD : `2/3` và `-2/3`

  0
  2021-07-27T02:01:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích chúng bằng 1.

  VD:1/2 và 2/1,…

  Hai số được gọi là đối nhau khi tổng của chúng bằng 0

  VD:1/5 và -1/5,….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )