Đề 1:Quàng đường AB dài 360km.Hai xe máy và ô tô xuất phát cùng lúc ở A đi cùng chiều về phía B.Sau 4 giờ, 2 xe cách nhau 32km.Tính quãng đường còn lạ

Question

Đề 1:Quàng đường AB dài 360km.Hai xe máy và ô tô xuất phát cùng lúc ở A đi cùng chiều về phía B.Sau 4 giờ, 2 xe cách nhau 32km.Tính quãng đường còn lại của mỗi xe, biết vận tốc của xe máy là 40km/giờ, vận tốc ô tô là 60km/giờ.
Đề 2:Quãng đường AB dài 240km.Một xe máy đi từ A đến B, cùng lúc đó có một ô tô đi từ B ngược chiều với xe máy.Sau 4 giờ, hai xe gặp nhau.Tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc xe máy bằng 2/3 vận tốc ô tô.
Đề 3: Quãng đường AB dài 210km.Có 2 xe máy xuất phát cùng lúc ở A và B đi cùng chiều về phía C.Sau 3 giờ, xe máy đi từ A đuổi kịp xe máy đi từ B.Tính vận tốc của mỗi xe, biết vận tốc xe máy đi từ B bằng 1/3 vận tốc xe máy đi từ A.
Giải giúp em với ạ!

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-06T09:32:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:34:08+00:00

  1, Thời gian đi để 2 xe gặp nhau là: 360:(40+60)=3,6(giờ)

     Quãng đường còn lại của xe máy là: 360-3,6×40=216(km)

     Quãng đường còn lại của ô tô là: 360-3,6×60=144(km)

     Đ/S: 216km         ; 144km

  2, Tổng vận tốc là: 240:4=60(km/h)

      Ta có sơ đồ:(Bạn tự vẽ nha. Xe máy 2 phần, ô tô 3 phần)

      Vận tốc xe máy là: 60:(2+3)x2=24(km/h)

      Vận tốc ô tô là: 60-24=36(km/h)

      Đ/S: 24km/h          ; 36km/h

  3, Hiệu vận tốc là: 210:3=90(km/h)

      Ta có sơ đồ:(Bạn cũng tự vẽ nha. Xe máy đi từ A 3 phần, xe máy đi từ B 1 phần)

     Vận tốc xe máy đi từ B là: 90:(3-1)=45(km/h)

     Vận tốc xe máy đi từ A là: 45×3=135(km/h)

     Đ/S: 45km/h           ; 135km/h

  Xong rồi đó, bạn học tốt nha

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )