ĐỀ 3 Câu 1: (2,0 điểm) Thời tiết, khí hậu là gì? Câu 2: (1,0 điểm) Nêu thành phần của không khí? Câu 3: (2,0 điểm) Thuỷ triều, dòng biển là gì? Câu 4:

Question

ĐỀ 3
Câu 1: (2,0 điểm) Thời tiết, khí hậu là gì?
Câu 2: (1,0 điểm) Nêu thành phần của không khí?
Câu 3: (2,0 điểm) Thuỷ triều, dòng biển là gì?
Câu 4: (1,0 điểm) Độ muối trung bình của nước trong các biển và đại dương là 35 ‰,
vì sao độ muối của biển nước ta chỉ là 33‰?
Câu 5: (2,0 điểm) Kể tên các nhân tố quan trọng nhất hình thành đất và giải thích vì
sao?
Câu 6: (2,0 điểm) Dựa vào các đường đồng mức dưới đây:
a) Xác định độ cao các điểm A, B, C
b) Cho biết sườn nào của dãy núi dốc hơn? Vì sao?

in progress 0
Everleigh 5 tháng 2021-07-08T23:50:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:52:09+00:00

  Câu 1: 

  Thời tiết là tập hợp các trạng thái của các yếu tố khí tượng xảy ra trong khí quyển ở 1 thời điểm , 1 khoảng thời gian như nắng hay mưa , nóng ,…. 

  Khí hậu là định nghĩa phổ biến về thời tiết trung bình trong khoảng thời gian dài .

   Câu 2:

    Thành phần của không khí gồm khí ni-tơ và khí ô-xi . Ngoài ra còn có các khí các – bô – níc , hơi nước , bụi , vi khuẩn , ….

   Câu 3 :

    thủy triều là hiện tượng nước biển , nước sông ….. lên xuống trong 1 chu kỳ thời gian phụ thuộc biến chuyển thiên văn .

    Dòng biển là dòng chuyển động trực tiếp , liên tục và tương đối ổn định của nước biển và lưu thông ở 1 trong các đại dương ở trái đất .

   Câu 4: 

   Do các động của các yếu tố : Nhiệt độ nước biển ( các dòng hải lưu nóng, lạnh ) .- lượng bay hơi nước .

  Câu 5 : 

  Các nhân tố quan trọng để hình thành đất là : đá mẹ , khí hậu và sinh vật , vì:

   + Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra chất khoáng .

    + Sinh vật là nguồn gốc sinh ra chất hữu cơ trong đất .

  Câu 6: mk xin lỗi mk ko bt làm ạ . 

                                                          Chúc bạn học tốt

   

  0
  2021-07-08T23:52:35+00:00

  câu 1:

  Thời tiết là tập hợp các trạng thái của các yếu tố khí tượng xảy ra trong khí quyển ở một thời điểm, một khoảng thời gian nhất định như nắng hay mưa, nóng hay lạnh, ẩm thấp hay khô ráo.

  – Khí hậu là thuật ngữ mô tả các trạng thái thời tiết đã từng xảy ra tại một nơi nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Khác với thời tiết, khí hậu có tính ổn định tương đối.

  câu 2: 

  – Thành phần của không khí gồm:

  + Khí nitơ: chiếm tỉ trọng lớn nhất với 78%

  + Khí ôxi: 21%

  + Hơi nước và các khí khác: 1%

  – Lượng hơi nước tuy chiếm tỉ lệ nhỏ nhưng lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng mây, mưa..

  Câu 3:

  Thủy triều là hiện tượng nước biển lên xuống trong một chu kỳ biến chuyển thiên văn. Sức hút lẫn nhau giữa Mặt trăng và Trái đất có xu hướng làm cho chúng xích lại gần nhau.

  Dòng biển : là sự đi chuyển của nước biển theo quy luật và chịu ảnh hưởng chủ yếu từ các loài gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

  Câu 4

  Độ muối trung bình của các nước trong các biển và đại dương là 35 phần nghìn, độ muối của biển nước ta chỉ là 33 phần nghìn do tác động của các yếu tố:
  – Nhiệt độ nước biển (các dòng hải lưu nóng, lạnh).
  – Lượng bay hơi nước.
  – Nhiệt độ môi trường không khí.
  – Lượng mưa.
  – Điều kiện địa hình ( vùng biển kín hay hở ).
  – Số lượng nước sông đổ ra biển.

  Câu 5

  – Các nhân tố hình thành đất:
  +Đá mẹ.
  +Khí hậu .
  +Sinh vật.
  – Vì:
  +Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra chất khoáng .
  +Khí hậu bao gồm nhiệt độ và lượng mưa tạo ra môi trường thuận lợi hoặc khó khăn quyết định quá trình phân giải chất khoáng chất mùn trong đất.
  +Sinh vật nguồn gốc sinh ra chất mùn trong đất.

  câu 6 ?????? KHÔNG CÓ HÌNH 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )