để xác định điện trở của dây có phụ thuộc vào yếu tố x hay không, ta phải tiến hành thí nghiệm như thế nào ?

Question

để xác định điện trở của dây có phụ thuộc vào yếu tố x hay không, ta phải tiến hành thí nghiệm như thế nào ?

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-08-31T03:06:40+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:08:10+00:00

  điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào 3 yếu tố: chiều dài

                                                                           tiết diện

                                                                           vật liệu làm dây dẫn

   trong từng trường hợp ta pk làm thí nghiệm với các sợi dây có 1 trong ba yếu tố khác nhau và thỏa mãn hai yếu tố còn lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )