Đề bài bài 4: Lúc 5h 25p một tàu khởi hành từ ga Hà Nội và đến 10h 45p tàu hoả cách ga Hà Nội 160km. Tính vận tốc của tàu hoả đó, biết rằng từ lúc khở

Question

Đề bài bài 4: Lúc 5h 25p một tàu khởi hành từ ga Hà Nội và đến 10h 45p tàu hoả cách ga Hà Nội 160km. Tính vận tốc của tàu hoả đó, biết rằng từ lúc khởi hành không dừng lại tại các ga. Mk chỉ cần cách đổi 5h 20p thôi. Đổi ra phân số thập phân nhé

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-11-19T10:28:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T10:29:55+00:00

  Đáp án:

   $v= 30,2 km/h$

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian đi của tàu hoả là 

  $10h45′-5h25′ = 5h20′ $

  Đổi $20 phút = \dfrac{20}{60}h =\dfrac{1}{3} =0,3h$ (lấy đến số thập phân thứ nhất )

  => $5h20phút = 5h + 20’= 5+ 0,3 = 5,3 h$

  Vận tốc của tàu hoả đó là 

  $v=160: 5,3 = 30,2 km/h $ (lấy đến số thập phân thứ nhất )

  Đáp số $30,2 km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )