Đề bài : Để chuẩn bị cho bữa ăn gia đình, mẹ đưa cho em 500000 đồng để đi chợ mua những thứ sau : Thịt lợn 2kg, giá 120000 đồng/kg ; rau 1,5kg ; giá 1

Question

Đề bài : Để chuẩn bị cho bữa ăn gia đình, mẹ đưa cho em 500000 đồng để đi chợ mua những thứ sau : Thịt lợn 2kg, giá 120000 đồng/kg ; rau 1,5kg ; giá 10000 đồng/kg ; gạo 0,5 yến ; giá 130000 đồng/kg.
a, Em mua đầy đủ các mặt hàng trên hết bao nhiêu tiền ?
b, Em còn thừa hay thiếu bao nhiêu tiền khi mua đủ số hàng trên ?

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-16T13:51:02+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:52:40+00:00

  a)

  Tiền mua `2kg` thịt lợn là :

  `120000×2=240000` (đồng)

  Tiền mua `1,5kg` rau là : 

  `10000×1,5=15000` (đồng)

  Đổi `0,5` yến`=5kg`

  Tiền mua `5kg` gạo là :

  `130000×5=650000` (đồng)

  Tổng số tiền mua tất cả mặt hàng trên là :

  `650000+240000+15000=905000` (đồng)

  b) Ta thấy `905000>500000` nên em thiếu tiền mua

  Em thiếu số tiền là :

  `905000-500000=405000` (đồng)

   

  0
  2021-09-16T13:52:57+00:00

  Đáp án:đổi 0,5 yến=5kg

   a, Em mua đầy đủ các mặt hàng trên hết số tiền là : 2×120000+ 1,5×10000+5×130000=905000 (đồng)

  b, vì số tiền mẹ đưa là 500000 đồng mà tổng tiền khi mua đủ số hàng trên là 905000 đồng nên em thiếu: 905000-500000= 405000 (đồng )

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )