đề bài: Fill in the blank with a suitable word 1. There is a–.. and heavy-set man. 2. There is a–.. and=. woman with–.

Question

đề bài: Fill in the blank with a suitable word
1. There is a………. and heavy-set man.
2. There is a………. and…………. woman with……… hair.
đề bài: word form:
1. They often help………. people (luck).
giúp mình với ạ, mình cảm ơn

in progress 0
Remi 1 tuần 2021-12-05T17:33:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T17:34:25+00:00

  1. They often help unluckly people (luck).

  1. There is a woman and heavy-set man.

  2. There is a man and a woman with black hair.

  0
  2021-12-05T17:34:51+00:00

  1. There is a dumbbell and heavy-set man.
  2. There is a comb and a mirror with woman with long hair.
  1. They often help luck people

  Dịch :

  1. Có một người đàn ông tập tạ và nặng.
  2. Có một chiếc lược và một chiếc gương với người phụ nữ tóc dài.
  1. Họ thường giúp đỡ những người may mắn

  $#lam$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )