Đề bài: Hãy đánh giá tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất đối với nền kinh tế việt nam trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ

Question

Đề bài: Hãy đánh giá tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất đối với nền kinh tế việt nam trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
50 điểm, Giúp được tui cho tiền luôn TvT

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-07-19T09:34:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:35:30+00:00

  * Nông nghiệp: cướp đoạt ruộng đất của nông dân, bóc lột nông dân bằng địa tô.

  * Công nghiệp:

  + Khai thác mỏ ( than, kim loại…) để xuất khẩu.

  + Xây dựng cơ sở sản xuất xi măng, gạch ngói, điện nước, chế biến gỗ, xay lúa…

  * Thương nghiệp: độc chiếm thị trườngViệt Nam,về nguyên liệu và thu thuế.

  * Giao thông vận tải:được xây dựng để tăng cường bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân.

  * Đặt nhiều loại thuế, bắt phu.

  * Nhận xét:

  + Nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc.

  + Tài nguyên thiên  nhiên  bị khai thác triệt để.

  + Nông nghiệp giậm chân tại chỗ.

  + Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

   Chính sách văn hóa, giáo dục 

  * Giai đọan đầu, duy trì nền Hán học cũ.

  * 1905  cải cách giáo dục, mở trường đào tạo   người Việt phục vụ cho  cai trị  của Pháp.

  + Ấu học  ở xã thôn học chữ Hán và chữ Quốc ngữ.

  + Tiểu học ở phủ, huyện học chữ Hán,chữ Quốc ngữ và chữ Pháp.

  + Trung học ở tỉnh  học chữ Hán, chữ Quốc Ngữ, chữ Pháp bắt buộc.

  Nhận xét:

  + Hạn chế phát triển giáo dục.

  + Duy trì “văn hóa làng” theo hướng “bần cùng hóa” và “ngu   dân hóa”

  + Duy trì thói hư tật xấu.

  Mong giúp đc bn!!!!

  Xin 5* và ctlhn

  No coppy:))))

  0
  2021-07-19T09:35:39+00:00

  * Về kinh tế:

  – Tích cực:

  + Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân

  + Thành thị theo hướng hiện đại ra đời, bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

  + Xây dựng được hệ thống giao thông vận tải.

  – Tiêu cực: Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác là vơ vét sức người, sức của nhân dân thuộc địa. Do vậy:

  + Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt

  + Nông nghiệp lạc hậu, dậm chân tại chỗ

  + Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, mất cân đối, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

  => Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc vào nền kinh tế chính quốc.

  * Về xã hội: Bên cạnh các giai cấp cũ không ngừng bị phân hoá, xã hội Việt Nam đã xuất hiện thêm những giai cấp, tầng lớp mới:

  Giai cấp địa chủ phong kiến: đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước.

  Giai cấp nông dân: có số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề. Họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

  Tầng lớp tư sản: có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn,… bị kìm hãm, chèn ép, chưa có tinh thần cách mạng.

  Tiểu tư sản thành thị: bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. Đó là những người có trình độ học vấn, nhạy bén với thời cuộc nên đã sớm giác ngộ và tích cực tham gia vào cuộc vận động cứu nước đầu thế kỉ XX.

  Công nhân: xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp,… đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.

  – Đời sống nhân dân khổ cực, mâu thuẫn xã hội sâu sắc.

  #No Name

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )