Đề bài : rút gọn biểu thức (√x-4)×(√x-2)-(√x-1)×(√x-3) P/s:√ là dấu căn ạ

Question

Đề bài : rút gọn biểu thức
(√x-4)×(√x-2)-(√x-1)×(√x-3)
P/s:√ là dấu căn ạ

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-08-31T08:02:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:03:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T08:04:28+00:00

  Đáp án:

  \(5-2\sqrt{x}\)

  Giải thích các bước giải:

  \((\sqrt{x}-4)\times (\sqrt{x}-2)-(\sqrt{x}-1)\times (\sqrt{x}-3)\\ =\left [\sqrt{x}\times (\sqrt{x}-2)-4\times (\sqrt{x}-2) \right ]-\left [\sqrt{x}\times (\sqrt{x}-3)-1\times (\sqrt{x}-3)\right ]\\ =x-2\sqrt{x}-4\sqrt{x}+8-x+3\sqrt{x}+\sqrt{x}-3\\ =(x-x)+(-2\sqrt{x}-4\sqrt{x}+3\sqrt{x}+\sqrt{x})+(8-3)\\ =(-2\sqrt{x})+5\\ =5-2\sqrt{x}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )