Đề bài: Thực hiện phép tính , -12/25 : 7/8 + -9/8 .12/25 – 1/25

Question

Đề bài: Thực hiện phép tính , -12/25 : 7/8 + -9/8 .12/25 – 1/25

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-04T06:28:16+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:29:52+00:00

  $\frac{-12}{25}$ : $\frac{7}{8}$ + $\frac{-9}{8}$ . $\frac{12}{25}$  – $\frac{1}{25}$ 

  = $\frac{-12}{25}$ . $\frac{8}{7}$ + $\frac{9}{8}$ . $\frac{-12}{25}$  – $\frac{1}{25}$ 

  = $\frac{-12}{25}$ . ( $\frac{8}{7}$ + $\frac{9}{8}$ ) – $\frac{1}{25}$ 

  = $\frac{-12}{25}$ . ( $\frac{64}{56}$ + $\frac{63}{56}$ ) – $\frac{1}{25}$ 

  = $\frac{12}{25}$ . $\frac{127}{56}$ – $\frac{1}{25}$ 

  = $\frac{254}{575}$ – $\frac{1}{25}$

  = $\frac{254}{575}$ – $\frac{23}{575}$

  = $\frac{231}{575}$ 

  HỌC TỐT NHA !

  #NOCOPY 

  Mình nghĩ bạn ghi sai đề á 

  0
  2021-10-04T06:29:59+00:00

  $\text { Đáp án: }$

  ` –12/25 : 7/8 + (–9/8) . 12/25 – 1/25 `

  ` = –12/25 . 8/7 + 9/8 . (–12/25) – 1/25 `

  ` = –12/25 . ( 9/8 + 8/7 ) – 1/25 `

  ` = –12/25 . 127/56 – 1/25 `

  ` = 254/575 – 1/25 `

  ` = 231/575 `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )