Đề bài: – Tìm 2 số, biết 9/11 của số này bằng 6/7 của số kia và tổng của 2 số là 516.

Question

Đề bài:
– Tìm 2 số, biết 9/11 của số này bằng 6/7 của số kia và tổng của 2 số là 516.

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-09-06T05:57:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:59:12+00:00

  Đáp án:

  2 số đó là `252` và `264`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số thứ nhất là `a`, số thứ hai là `b`

  Ta có: `9/11 a=6/7 b`

  `=>a=6/7 : 9/11 b`

  `=>a=22/21 b`

  Lại có: `a+b=516`

  `=>22/21 b + b=516`

  `=>b(1+22/21)=516`

  `=>b.43/21=516`

  `=>b=516:43/21`

  `=>b=252`

  `=>a=22/21 .252 =264`

  Vậy 2 số đó là `252` và `264`

  0
  2021-09-06T05:59:17+00:00

  Ta thấy 9/11 số thư nhất = 6/7 của số kia hay 18/22 của số thứ nhất = 18 / 21 của số thứ 2

  Sô thứ nhất là : 516 : (22+21) . 22=264

  Sô thứ nhất là : 516 -264 = 252

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )