Để bảo vệ tài nguyên biển và phòng chống thiên tai chúng ta phải làm gì

Question

Để bảo vệ tài nguyên biển và phòng chống thiên tai chúng ta phải làm gì

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-07-28T13:32:35+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:33:47+00:00

  Chúng ta cần làm những việc sau : 

  * Bảo vệ tài nguyên biển : 

  + Hạn chế khai thác và săn bắt các động vật biển

  + Nếu có khai thác thì phải có quy định và khai thác một cách hợp lí

  + Không khai thác bằng những biện pháp nguy hại tới môi trường 

  * Phòng chống thiên tai : 

  + Đắp đập

  + Không chặt phá rừng 

  + Sẵn sàng mọi phương án ứng phó 

  0
  2021-07-28T13:34:23+00:00

  Bảo vệ rừng ngập mặn đang có , đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn 

  Bảo vệ rạn san hô ngầm ở bên biển vật cấm khái thác sản hô dưới mọi hình thức 

  Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản  

  Phòng chống ô nhiễm biển bởi cá yếu tố hoá học,đặc biệt là dầu mỏ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )