Để biểu thị các vùng trồng trọt trên bản đồ ,người ta sử dụng kí hiệu nào ?

Question

Để biểu thị các vùng trồng trọt trên bản đồ ,người ta sử dụng kí hiệu nào ?

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-07T20:09:09+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T20:10:24+00:00

  Kí hiệu diện tích 

  0
  2021-10-07T20:10:56+00:00

  kí hiệu diện tích

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )