Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100m3 có áp suất 0,1 atm ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí heli có thể tích 4 lít ở áp suất 100atm. T

Question

Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100m3 có áp suất 0,1 atm ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí heli có thể tích 4 lít ở áp suất 100atm.
Tính số ống khí hêli cần để bơm khí cầu.

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-09-28T15:03:30+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:05:09+00:00

  Đáp án:

  Cần 2 ống Heli để bơm khí cầu. 

  Giải thích các bước giải:

  ÁP dụng phương trình đẳng nhiệt ta có:

  \[p’V’ = N.pV \Leftrightarrow N = \frac{{p’V’}}{{pV}} = \frac{{100.0,1}}{{0,05.100}} = 2\]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )