Để cày một sào đất, nếu dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút.Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu l

Question

Để cày một sào đất, nếu dùng trâu cày
thì mất 2 giờ, nếu dùng máy cày thì mất 20 phút.Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ? Hãy chọn câu đúng
Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 3 lần
Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần
Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 8 lần
Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 10 lần

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-10-13T17:47:12+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:48:34+00:00

  Đáp án:

  Máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần

  0
  2021-10-13T17:49:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:câu số 2 đó bn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )