Để chọn trang ngang hay dọc, ta chọn các lệnh trong nhóm nào

Question

Để chọn trang ngang hay dọc, ta chọn các lệnh trong nhóm nào

in progress 0
Allison 2 tuần 2021-07-12T10:43:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:44:55+00:00

  Để chọn trang ngang hay dọc, ta chọn các lệnh trong nhóm Page Setup (trên dải Page Layout)

  0
  2021-07-12T10:45:00+00:00

  B1: Chọn Page Setup (trên dải Page Layout)

  B2: Nháy vào mũi tên bên dưới lệnh Orientation

  B3: Chọn Portrait (trang đứng), Landscape (trang nằm ngang).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )