Để chuẩn bị cho năm học mới. Bạn Lan cần mua 20 quyển tập có giá là 8500 đồng một quyển tập và một hộp bút có giá 40000 đồng. Mỗi ngày bạn Lan tiết ki

Question

Để chuẩn bị cho năm học mới. Bạn Lan cần mua 20 quyển tập có giá là 8500 đồng một quyển tập và một hộp bút có giá 40000 đồng. Mỗi ngày bạn Lan tiết kiệm 7000 đồng. Hỏi bạn Lan phải tiết kiệm trong bao nhiêu ngày thì đủ tiền mua 20 quyển tập và một hộp bút.

in progress 0
Amara 3 ngày 2021-12-07T22:57:41+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:59:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số tiền 20 quyển tập bạn Minh cần mua là :        20×85000=170000(đồng)

  Số tiền 20 quyển tập và hộp bút bạn Minh cần mua là :         170000+40000=210000(đồng )

  Số ngày bạn Minh phải tiết kiệm là :         210000:7000=30(ngày)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )