Để có được những đặc tính tốt của cây bố và cây mẹ người ta sử dụng phương pháp nào? Phương pháp gây đột biến. Phương pháp lai. Phương pháp nuôi cấy m

Question

Để có được những đặc tính tốt của cây bố và cây mẹ người ta sử dụng phương pháp nào?
Phương pháp gây đột biến.
Phương pháp lai.
Phương pháp nuôi cấy mô.
Phương pháp chọn lọc.

Đánh dấu câu hỏi này
Câu hỏi 241 điểm
Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?
Đạm, kali, vôi.
Phân chuồng, kali.
Phân xanh, phân chuồng, phân rác.
Phân xanh, phân kali.

in progress 0
Camila 5 tháng 2021-07-11T09:22:36+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:23:47+00:00

  -Để có được những đặc tính tốt của cây bố và cây mẹ người ta sử dụng Phương pháp lai.

  -Nhóm phân thuộc phân hữu cơ: Phân xanh, phân chuồng, phân rác.

  0
  2021-07-11T09:23:52+00:00

  Để có được những đặc tính tốt của cây bố và cây mẹ người ta sử dụng phương pháp nào?

  Phương pháp gây đột biến. Phương pháp lai. Phương pháp nuôi cấy mô. Phương pháp chọn lọc.

  Vì phương pháp lai giống sẽ lại những cái tốt nhất của bố và mẹ

  Đánh dấu câu hỏi này

  Câu hỏi 241 điểm

  Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?

  Đạm, kali, vôi.

  Phân chuồng, kali.

  Phân xanh, phân chuồng, phân rác.

  Phân xanh, phân kali.

  Đó là nhóm phân thuộc nhóm phân hữu cơ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )