Để có được truyền thống vẻ vang”Đoàn kết,chủ động,sáng tạo,hi sinh,chiến thắng”,LLVT quân khu 3 đã có những đóng góp to lớn và được tặng những phần th

Question

Để có được truyền thống vẻ vang”Đoàn kết,chủ động,sáng tạo,hi sinh,chiến thắng”,LLVT quân khu 3 đã có những đóng góp to lớn và được tặng những phần thưởng cao quý nào kể từ khi thành lập đến ngày 31/12/2019
Vt ngắn gọn thôi nha!

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-20T07:21:50+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:22:57+00:00

  Để có được những truyền thống vẻ vang”Đoàn kết,chủ động,sáng tạo,hi sinh,chiến thắng”,LLVT quân khu 3 đã có những đóng góp rất to lớn và được tặng những phần thưởng cao quý nào kể từ khi thành lập đến ngày 31/12/2019

  0
  2021-09-20T07:23:36+00:00

  Bài Làm :

  Quân khu 3 (lần thứ 2): Ngày 29/5/1976, Chủ tịch nước ký Sắc lệnh số 45/LCT hợp nhất Quân khu Tả Ngạn và Quân khu Hữu Ngạn thành Quân khu 3. Địa bàn gồm các tỉnh Hải Hưng, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Bắc, Hà Nam Ninh (tỉnh Hà Nam Ninh thành lập ngày 27/12/1975, trên cơ sở sáp nhập tỉnh Nam Hà, tỉnh Ninh Bình), Hà Sơn Bình (sau này tách ra thành tỉnh Hà Tây, tỉnh Sơn Tây, tỉnh Hòa Bình; hiện nay là tỉnh Hòa Bình và một phần thành phố Hà Nội).

  * Một số thay đổi về địa giới của Quân khu 3 sau khi tái lập:

  – Tháng 6/1978, các tỉnh Hà Bắc, Quảng Ninh tách khỏi Quân khu 3, sáp nhập vào Quân khu 1.

  – Ngày 04/8/1987, Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) ra Nghị quyết số 154/NQ hợp nhất Đặc khu Quảng Ninh vào Quân khu 3 (trước đó, khi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra, tháng 4/1979, Chủ tịch nước ký Sắc lệnh số 71/LCT tách tỉnh Quảng Ninh khỏi Quân khu 1 để thành lập Đặc khu Quảng Ninh trực thuộc Trung ương).

  – Tháng 10/1999, tách Hà Tây về Quân khu Thủ đô (nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

  * Hiện nay, địa bàn Quân khu 3 gồm 9 tỉnh, thành phố là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hải Dương và Hưng Yên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )