Để công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, hiệu quả, ông (bà) có kiến nghị, đề xuất gì?

Question

Để công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, hiệu quả, ông (bà) có kiến nghị, đề xuất gì?

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-07-06T08:05:20+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-06T08:07:02+00:00

    `-`Để công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp, hiệu quả,em có kiến nghị, đề xuất nên phân chia đất theo từng nhóm nhỏ, phân công người có chức vụ phù hợp  đảm nhận vai trò quản lí đất đai; phối hợp giữa các nhóm với nhau để hiệu quả công việc đạt mức cao nhất; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục người dân trong việc quản lí cũng như mua bán đất trên địa bàn huyện

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )