Để cương ôn tập môn Lịch sử 7 A. ÔN TẬP: 1.Nguyên nhân dựng cờ khởi nghĩa Làm Sơn? 2.Nêu diễn biến chính của các trận thắng cơ bản,ý nghĩa các trận th

Question

Để cương ôn tập môn Lịch sử 7
A. ÔN TẬP:
1.Nguyên nhân dựng cờ khởi nghĩa Làm Sơn?
2.Nêu diễn biến chính của các trận thắng cơ bản,ý nghĩa các trận thắng đó?
3.Nêu nguyên nhân,ý nghĩa lịch sử của chiến thắng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
B.BÀI MỚI:
1.Nêu tình hình chính trị quân sự,pháp luật của nước Đại Việt thời Lê Sơ
Chú y về tổ chức bộ máy chính quyền ,tổ chức quận đội,pháp luật
2:Trình bày tình hình kinh tế,xã hội ( về nông nghiệp, công thương nghiệp, tình hình xã hội thời Lê Sơ)
3:Nêu các thành tựu chính về văn hoá, giáo dục (Giáo dục và thi cử,,văn hoá,khoa học, nghệ thuật)
4: Nêu các yếu cơ bản về thành tựu văn hoá,khoa học giáo dục
5.Nêu các danh nhân văn hoá dân tộc tiêu biểu của dân tộc

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-11T04:47:06+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:48:58+00:00

  1. Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Với những âm mưu thâm độc và tội ác của chế độ thống trị nhà Minh, trong vòng 20 năm đô hộ nước ta, nhà Minh đã làm cho sự khủng hoảng của xã hội ngày càng thêm sâu sắc, đất nước bị tàn phá, lạc hậu, nhân dân lâm vào cảnh lầm than, điêu đứng.

  Chế độ thống trị của nhà Minh không thể tiêu diệt được tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, với lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc ta đã cầm vũ khí đứng lên đấu tranh theo sự chỉ huy của các quý tộc nhà Trần.                                                                                                             3     Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Sau khi năm được tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn cũng như kết quả cuộc khởi nghĩa này, chúng ta cũng cần tìm hiểu về nguyên nhân thắng lợi như sau:

  Thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu, ý chí quyết tâm và bất khuất trong chiến đấu để giành được độc lập tự do cho đất nước.

  Mọi tầng lớp nhân dân không phân biệt trai gái, già trẻ hay các thành phần dân tộc, tất cả đều một lòng đánh giặc, cùng hăng hái tham gia khởi nghĩa, tiếp tế cho nghĩa quân, tạo mọi điều kiện để nghĩa quân Lam Sơn đánh quân Minh.

  Do những chính sách đúng đắn của thủ lĩnh Lê Lợi, nhờ đường lối chiến thuật phù hợp và sáng tạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi.                                                                                                                           Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

  Sự thắng lợi của khởi nghĩa đã chấm dứt hơn 20 năm đô hộ của triều đình phong kiến nhà Minh.

  Mở ra một thời kì mới của đất nước ta thời Lê Sơ

  Đập tan những âm mưu xâm lược đô hộ của nhà Minh.

  Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta, lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu bất khuất cũng như tinh thần nhân đạo sáng ngời của dân tộc.

                                                                              

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )