Để đặt lề cho trang tính em sử dụng lệnh nào?

Question

Để đặt lề cho trang tính em sử dụng lệnh nào?

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-07-12T16:41:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:43:00+00:00

  Ta dùng lệnh Margins để đặt lề cho trang tính

  0
  2021-07-12T16:43:09+00:00

  Đặt lề cho trang:

  – Chọn lệnh Margin trong dải lệnh Page Layout

  – Chọn lề trang thích hợp

  Tạo lề cho trang:

  – Chọn lệnh Margin trong dải lệnh Page Layout

  – Nháy chuột chọn lệnh Custom Margins để tạo lề

  #Chúc bạn học tốt

  xin hay nhất

  @AnnaDuong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )