Để đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp đã tổ chức bộ máy chính quyền ở Việt Nam như thế nào? Mai em thi r ạ.

Question

Để đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, Pháp đã tổ chức bộ máy chính quyền ở Việt Nam như thế nào?
Mai em thi r ạ.

in progress 0
Clara 5 tháng 2021-07-16T16:34:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:36:31+00:00

  Pháp đã tổ chức bộ máy chính quyền ở Việt Nam như
  de-day-manh-cong-cuoc-khai-thac-thuoc-dia-lan-thu-nhat-phap-da-to-chuc-bo-may-chinh-quyen-o-viet

  0
  2021-07-16T16:36:37+00:00

  – Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương bao gồm Việt Nam , Cam- pu-chia , Lào , đứng đầu là viên Toàn quyền người Pháp.

  – Riêng Việt Nam bị chia thành ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau:
      + Bắc kì là xứ nửa bảo hộ.
      + Trung kì theo chế độ bảo hộ .

      + Nam kì là theo chế độ thuộc địa .

  – Về nông nghiệp :

     + Vẫn thực hiện chính sách phát canh thu tô như địa chủ việt nam

  – Về công nghiệp :

     + Tập chung khia thác than và kim loại , sản xuất si măng , gạch ngói , . . .

  – Về giao thông vận tải :

     + Xây dựng hệ thống giao hông vận tải để tăng cường bóc lột kinh tế . 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )