đề:… Để không xảy ra hiện tượng thoái hóa giống người nông dân nên làm gì? (thực vật lần động vật)

Question

đề:…
Để không xảy ra hiện tượng thoái hóa giống người nông dân nên làm gì? (thực vật lần động vật)

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-15T16:36:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T16:37:30+00:00

  Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã hội, sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thựcthực phẩm và một số nguyên liệu cho công nghiệp. Nông nghiệp là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiều chuyên ngành: trồng trọtchăn nuôi, sơ chế nông sản; theo nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệpthủy sản

  Cho mik ctlhn nha

   

  0
  2021-10-15T16:38:02+00:00

  *Để không xảy ra hiện tượng thoái hóa giống người nông dân nên làm :

  + Đối với thực vật hạn chế tự thụ phấn 

  + Với động vật không cho giao phối cận huyết

  Vì tự thụ và giao phối cận huyết làm xuất hiện kiểu gen đồng hợp lặn biểu hiện kiểu hình xấu gây thoái hóa giống

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )