Để điều chế 3,4 (g) khí amoniac , cho 2,8 (g) khí Nitơ phản ứng và khí Hiđro ở điều kiện thích hợp a) Viết phương trình chữ, cho biết chất phản ứng

Question

Để điều chế 3,4 (g) khí amoniac , cho 2,8 (g) khí Nitơ phản ứng và khí Hiđro ở điều kiện thích hợp
a) Viết phương trình chữ, cho biết chất phản ứng , chất sản phẩm
b) Viết công thức về khối lượng của phản ứng trên
c) Tính khối lượng khí Hiđro dùng cho thí nghiệm trên

in progress 0
Bella 4 tuần 2021-08-17T05:17:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:18:46+00:00

  Đáp án:

   a) Phương trình chữ: 

  khí Nitơ + khí Hiđro → amoniac

  b) Theo định luật bảo toàn khối lượng:
  $m_{khíNitơ}$ +$m_{khíHiđro}$ =$m_{amoniac}$ 

  c) Ta có:

  $m_{khíNitơ}$ +$m_{khíHiđro}$ =$m_{amoniac}$  ( câu b)

  ⇔ 2,8+$m_{khíHiđro}$=3,4

  ⇒$m_{khíHiđro}$=0,6 (g) 

  Vậy khối lượng khí Hiđro dùng cho thí nghiệm trên là 0,6g

   

  0
  2021-08-17T05:18:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, 

  Phương trình chữ:

  Nitơ + Hidro `\to` Amoniac

  Chất phản ứng: `N_2;H_2`

  Chất sản phẩm: `NH_3`

  b, 

  Công thức về khối lượng:

  `m_{N_2}+m_{H_2}=m_{NH_3}`

  c,

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

  `m_{N_2}+m_{H_2}=m_{NH_3}`

  `⇒m_{H_2}=m_{NH_3}-m_{N_2}=3,4-2,8-0,6\ (g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )