Để đo nhiệt độ của nước sôi nên dùng A thủy ngân , B y tế , C rượu , D cả ba

Question

Để đo nhiệt độ của nước sôi nên dùng
A thủy ngân , B y tế , C rượu , D cả ba

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-11T17:11:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T17:12:08+00:00

  Đáp án:

   A. Nhiệt kế thủy ngân.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-11T17:12:38+00:00

  Để đo nhiệt độ của nước sôi nên dùng

  A thủy ngân , B y tế , C rượu , D cả ba

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )