Để đối phó với giặc, nhà Lý và nhà Trần đã sử dụng cách đánh nào?

Question

Để đối phó với giặc, nhà Lý và nhà Trần đã sử dụng cách đánh nào?

in progress 0
Adeline 4 tháng 2021-08-14T19:49:10+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T19:50:16+00:00

  *Nhà Trần :

  – Nhà Trần đã chủ động tấn công trước để tự vệ và bảo toàn lực lượng, sử dụng phương pháp tấn công bất ngờ khi cho quân đem đánh giữa đêm.

  *Nhà Lý :

  -Nhà Lý đã ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc.

  Xin ctlhn ạ!

  0
  2021-08-14T19:50:20+00:00

  Nhà Lý:

  – Chủ động tấn công trước để tự vệ và bảo toàn lực lượng, sử dụng phương pháp tấn công bất ngờ khi cho quân đem đánh giữa đêm.

  Nhà Trần:

  – Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra đánh trước, nhằm chặn thế mạnh của giặc, phản công bất ngờ và kịch liệt khi địch phát giác nhưng giặc không kịp trở tay.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )