Để đốt cháy 22g hỗn hợp X chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần dùng vừa hết 38,4g O2. Thành phần % khối lượng từn

Question

Để đốt cháy 22g hỗn hợp X chứa hai ancol no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần dùng vừa hết 38,4g O2. Thành phần % khối lượng từng ancol trong hỗn hợp X là?

in progress 0
Eliza 1 năm 2021-10-09T03:09:17+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:10:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Em xem lại đề

  \(\begin{array}{l}
  {C_n}{H_{2n + 1}}OH + \frac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\\
  n{O_2} = \dfrac{{38,4}}{{32}} = 1,2\,mol\\
  nX = \dfrac{{1,2}}{{\dfrac{3}{2}}} = 0,8\,mol\\
   \Rightarrow MX = \dfrac{{22}}{{0,8}} = 27,5g/mol\\
   \Rightarrow 14n + 18 = 27,5 \Rightarrow n = 0,67
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )