. Để đưa hàng lên ô tô người ta có thể dùng 2 tấm ván: tấm A dài 2m, tấm B dài 4m. thông tin nào sau đây là đúng? A. Công cần thực hiện trong hai t

Question

. Để đưa hàng lên ô tô người ta có thể dùng 2 tấm ván: tấm A dài 2m, tấm B dài 4m. thông tin nào sau đây là đúng? A. Công cần thực hiện trong hai trường hợp đều bằng nhau.
B. Dùng lực để đưa hàng lên trên hai tấm ván bằng nhau.
C. Dùng tấm ván A sẽ cho ta lợi về công 2 lần. D. Dùng tấm ván B sẽ cho ta lợi về công 4 lần.

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-10-28T14:34:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:35:34+00:00

  Đáp án:

  A. Công cần thực hiện trong hai trường hợp đều bằng nhau.

  Giải thích các bước giải:

   Vì theo định luật về công thì không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về quãng đường đi nên khi dùng mặt phẳng nghiêng càng dài thì ta càng dùng ít lực nhưng quãng đường đi dài và khi dùng mặt phẳng nghiêng càng ngắn thì ta càng phải dùng nhiều lực nhưng quãng đường đi ngắn nên công là như nhau.

  0
  2021-10-28T14:35:57+00:00

  Đáp án A.

  Các máy cơ đơn giản không cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )