để đưa kệ hàng có khối lượng 200kg lên sàn ô tô cao 2m người ta dùng tấm gỗ làm mặt phẳng nghiêng có chiều dài 8m. Bỏ quama sát giữa mặt sàn và tấm gỗ

Question

để đưa kệ hàng có khối lượng 200kg lên sàn ô tô cao 2m người ta dùng tấm gỗ làm mặt phẳng nghiêng có chiều dài 8m. Bỏ quama sát giữa mặt sàn và tấm gỗ. lực tối thiểu cần kéo kiện hàng đi lên là:
a, 500N
b,800N
c,2000N
d,8000N

in progress 0
Sarah 3 tuần 2021-07-08T18:21:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:23:03+00:00

  Đáp án:

   $a.500N$

  Giải thích các bước giải:

  Công có ích kéo vật

  $A_{i}=P.h=10.m.h=10.200.2=4000J$

  Do không có ma sát nên

  $A_i=A_{tp}=F_k.l$

  $→F_k=\dfrac{A_{tp}}{l}=\dfrac{4000}{8}=500N$

  Chọn $a$

  0
  2021-07-08T18:23:26+00:00

  Đáp án:

   A. 500 N

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt

  m = 200kg

  h = 2m

  l = 8m

  F = ?

  Giải

  Trọng lượng của vật là: P = 10m = 10.200 = 2000 N

  Công có ích là: Aci = P.h = 2000.2 = 4000J

  Lực tối thiểu cần kéo kiện hàng đi lên là: P.h = F.l

  –> 4000 = F.8

  –> F = 4000/8 = 500N

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )