Để đưa một vật có trọng lượng 300N lên cao 5m người ta dùng một mặt phẳng nghiêng có độ dài 15m. Tính lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng khi đó?

Question

Để đưa một vật có trọng lượng 300N lên cao 5m người ta dùng một mặt
phẳng nghiêng có độ dài 15m. Tính lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng khi
đó?

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-10T13:35:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T13:36:27+00:00

  Đáp án:

   $F=100N$

  Giải thích các bước giải:

   Áp dụng điều kiện cân bằng của mặt phẳng nghiêng ta có 

  $Ph=F.l $ 

  => Lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là 

  $F=\dfrac{P.h}{l} =\dfrac{300.5}{15} =100 N$

  0
  2021-10-10T13:36:42+00:00

  Đáp án:

   F = 100 N

  Giải thích các bước giải:

    Áp dung điều kiện của công thức cân bằng của mặt phẳng nghiêng, ta có : 

              Ph = F × l 

  Vậy lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là :

              F = $\frac{P×h}{l}$ = $\frac{300×5}{15}$ = 100 N  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )