Để đưa một vật có trọng lượng P = 360 N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn là 10 m. a) Bỏ

Question

Để đưa một vật có trọng lượng P = 360 N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn là 10 m.
a) Bỏ qua ma sát . Tính lực kéo và độ cao mà vật đã được đưa lên. Tính công của lực kéo của người công nhân.
b) Trong thực tế do có ma sát nên người công nhân đã phải sử dụng lực kéo 200 N. Tính công của lực kéo của người công nhân.

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-08-16T04:19:47+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-16T04:21:01+00:00

  Đáp án:

  a. F = 180N, h = 5m, A = 1800J

  b. Atp = 2000J

  Giải thích các bước giải:

  a. Vì sử dụng ròng rọc động nên lực được lợi hai lần. Lực cần kéo vật là:

  $F = \dfrac{P}{2} = \dfrac{{360}}{2} = 180N$

  Tuy nhiên khi được lợi hai lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi do đó độ cao kéo vật lên là:

  $h = \dfrac{l}{2} = \dfrac{{10}}{2} = 5m$

  Công kéo vật của người công nhân là:

  $A = P.h = 360.5 = 1800J$

  b. Công của người công nhân trong thực tế là:

  ${A_{tp}} = F’.l = 200.10 = 2000J$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )