để đưa vật có trọng lượng P=420N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động,người ta phải kéo đầu dây đi một đoạn 8m.bỏ qua ma sát a/tính lực k

Question

để đưa vật có trọng lượng P=420N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động,người ta phải kéo đầu dây đi một đoạn 8m.bỏ qua ma sát
a/tính lực kéo và độ cao đưa vật lên
b/tính công nâng vật lên

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-10-02T20:28:48+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:30:03+00:00

  Đáp án:

   Tóm tắt:  F=P = 420N

  s: 8m

  a, khi sử dụng ròng rọc động thì lực kéo chỉ bằng một nửa của trọng lượng của vật. Lợi 2 lần về lực.

  F= 1/2 .P

  420/2 = 210N

  Vì được lợi 2 lầ về lực nên sẽ thiệt 2 lần về đường đi: 

  h= s/2

  h= 8/2 =4m

  b, công nâng vật lên là: A =F.s

  210.8= 1680j

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-02T20:30:34+00:00

  Vì người ta đưa vật lên bằng ròng rọc động nên 

  Lực kéo đưa vật lên là

  => $F=\dfrac{P}{2} =\dfrac{420}{2} = 210 N$

  Vì khi sử dụng rọc động người ta phải kéo đầu dây đi một đoạn $8m$ nên độ cao đưa vật lên là 

  $s=2h => h=\dfrac{s}{2} = \dfrac{8}{2} = 4m$

  Công để nâng vật lên là

  $A=P.h = F.s = 210.8 = 1680J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )